Tent

In LOOP, de eerste productie van TENT, worstelen zes circusartiesten met hun geweten bij het nemen van ingrijpende beslissingen in
hun leven. Iedereen twijfelt... Kiezen ze voor de bekende weg of durven ze hun eigen patronen te doorbreken?

Meer over TENT en LOOP